מי יוצא הדופן – חידה 2

יוצא דופן

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…