מי יוצא הדופן – חידה 4

חידת יוצא הדופן

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…