מי יוצא הדופן? – חידה 8

יוצא דופן

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…