מי יוצא הדופן? סבב 4 – חידה 8

ראג', המפץ הגדול, ™ & © 2013 Warner Bros. Entertain

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…