מי יוצא הדופן? סבב 4 – חידה 4

Copyright © 1994, 1995 Castle Rock Entertainment. All Rights Reserved.

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…