חידות היגיון טלוויזיוניות – סיכום סבב רביעי

חידות היגיון טלוויזיוניות

סיכום הסבב הרביעי של תחרות חידות ההיגיון, ופתיחת הסבב החמישי

המשך…