מי יוצא הדופן? סבב 6 -חידה 5

אלמה גרט

פתרון החידה הקודמת, שמות הזוכים, וכמובן חידה חדשה

המשך…