שבאבניקים, עונה 2 – תשובת השבאבניקים ל-Imagine של ג'ון לנון

השבאבניקים עונה 2

מה הקשר בין העונה השנייה של השבאבניקים לשיר Imagine של ג'ון לנון? מהרהוריה של אורלי שלמה בעקבות הצפייה

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today


Imagine there's no countries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace


You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world


You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

בשירו הידוע Imagine ביקש מאיתנו ג'ון לנון לדמיין עולם אוטופי בו כל האנשים בעולם חיים בשלום ובאחווה. ניתן להסיק מהגורמים שהוא מציין במפורש כמכשולים המונעים מהאדם להגיע לעולם האוטופי הזה, וממידת החשיבות וההשפעה שהוא מייחס לכל אחד מהם בשיר, כי יותר משג'ון לנון מאשים את אופיו של האדם בהעדר השלום בעולם, הוא תולה את האשם במבנה החברתי של העולם המודרני, עולם המחולק לקבוצות על פי דת, ארצות ואפילו רכוש. לשיטתו, תכונות אופי בעייתיות הן תוצאה של המבנה החברתי של העולם ושל ערכיו. כך, אם אין רכוש אין סיבה להיות חמדנים, ואז קל לחלוק את העולם באחווה ולא לחוש רעב, אם לא יהיו דברים ששווה למות או להיהרג עבורם כמו ארצות או דת, אז אנשים לא ירצחו או יירצחו.

אני מניחה שקו המחשבה שג'ון לנון מציג בשיר מסתמך הן על ההיסטוריה רוויית המלחמות בין בני הדתות והלאומים השונים, והן על התפיסה, שאני נוטה להסכים איתה, שבסופו של דבר כולנו בני אדם בעלי רגשות, משפחה שאיפות וחלומות, ואם היינו מבינים שבקבוצות זרות לנו נמצאים אנשים ממש כמונו, אולי היינו פחות ממהרים לצאת למלחמות או לשנוא. אני יכולה גם בקלות להזדהות עם השאיפה לחיי שלום ושלווה, כי כמו לאה שבת גם אני רוצה לחיות את חיי בשקט ולא רוצה מלחמות.

יחד עם זאת, למרות ההבנה וההזדהות, הראייה של לנון את המבנים הארגוניים של עולמנו כמכשול העיקרי תמיד הפליאה אותי, וגרמה לי לתהות אם פליאתי נובעת מכך שאני לא מסכימה עם ההנחה שלו שהביטול של הגורמים החיצוניים המפרידים בין אנשים יוביל בהכרח גם לביטול התכונות האנושיות הבעייתיות, או מכך שכושר הדמיון שלי מוגבל, ואיני מצליחה לדמיין באמת את העולם האוטופי שלו במציאות שלנו. מציאות שבה כל אדם כבר מרגע הולדתו משויך לכמה קבוצות חברתיות שנגזרות ממינו, עמו, משפחתו, דתו  ומאפיינים שונים אחרים, בין אם הוא מעוניין בכך ובין אם לאו.

באופן כללי ברור כי השיוך הקבוצתי יכול להוות מקור לבעיות שונות הן מצד האדם המשויך שלא תמיד מרגיש או רוצה להיות שייך, והן מצד קבוצות השיוך, שלא תמיד מתייחסות באופן שווה לחברים בהן, והמעבר מהן ואליהן לא תמיד אפשרי. קל וחומר שכאשר מדובר בשיוך לקבוצות שהגדרתן מורכבת יותר, כמו למשל היהדות, שמוגדרת הן כדת והן כלאום, אז הסיכוי גדול יותר שיתעוררו בעיות סביב נושא השיוך בשל העובדה שחברי הקבוצה יכולים להרגיש מחוברים רק לחלק ממרכיבי ההגדרה של הקבוצה. 

מעניין עוד לשים לב כי מלבד המאפיינים המגדירים הקובעים את ההשתייכות לקבוצה, לכל קבוצה ניחן לייחס גם מאפיינים שנגזרים לכאורה מההשתייכות אליה, ויכולים להיות אמיתיים או סתם סטיגמות מכלילות. כך למשל העובדה שאדם הוא תושב ארץ ישראל הופכת אותו לשייך לקבוצת הישראלים מעצם ההגדרה של קבוצת הישראלים, אולם היא לא בהכרח הופכת אותו לאדם חם, אף על פי שקיימת טענה על פיה הישראלים הם אנשים חמים. ההכללות הללו (או הסטיגמות) יכולות אף הן להוות בעיה עבור הפרט בקבוצת שיוך כלשהי שיכול להרגיש שהוא נשפט שלא בצדק, ושלא רואים אותו כאדם שלם ומצמצמים אותו להגדרות השיוך הקבוצתי.

אם נחזור לענייננו, הקושי שלי לדמיין עולם נטול חלוקה מבנית, ונטול סיבות למריבות לא מנע ממני לתהות על מידת האמת בשירו של ג'ון לנון. דבר שעורר בי את השאלות הבאות: האם האנשים נלחמים כיוון שהם כלואים במבנים חברתיים שמדרבנים אותם לכך, או שתכונות האופי שלהם מביאות אותם להילחם והם מוצאים לכך צידוקים בקבוצת השיוך שלהם? והאם יש קבוצות שיוך כמו דת או לאום שמעצם טיבן מביאות למלחמות, וכל עוד הן קיימות לא יוכל לשרור שלום בינן לבין קבוצות שיוך אחרות?  

כאן בדיוק, נכנסת לתמונה העונה השנייה של הסדרה "שבאבניקים"

השבאבניקים עונה 2
תמונת יח"צ של השבאבניקים, באדיבות HOT

העונה השנייה של הסדרה "שבאבניקים" מתארת בין היתר איך נכשל ניסיונם של גיבורי הסדרה החרדים לחיות בדו קיום של אחווה עם שכניהם החילונים, ואני מצאתי בתיאור הניסיון הזה אמירה מעניינת על היכולת לחיות בשלום ואחווה בין קבוצות שיוך שונות באופן כללי ולא רק בין שתי הקבוצות הללו, אף על פי שהסדרה לא עסקה במפורש בדיון בהשגת שלום עולמי כמו שנעשה בשיר.

קבוצת השיוך החרדית שאליה משתייכים גיבורי הסדרה "שבאבניקים" מעניינת מבחינת הגדרתה כי בין מרכיביה אפשר למצוא כמובן את ערכי הדת, אבל גם כללי התנהגות ולבוש שאינם חלק ממצוות הדת הרשמיות. ועוד מאפיין מעניין שנגזר מקבוצת השיוך החרדית היא המעמדיות הנהוגה בה שנקבעת בחלקה על פי שיוך לקבוצות ייחוס אחרות בתוך הקבוצה כמו מין, שושלת משפחתית, רכוש, והשכלה.

אני לא זוכרת עד כמה בולט היה העיסוק בקבוצות השיוך השונות בעונה הראשונה של השבאבניקים כי היא הייתה מאוד כיפית לצפייה והכיף הסיט את תשומת ליבי מדברים אחרים, אבל אני זוכרת שנתתי לסדרה קרדיט על כך שלמרות שגיבוריה היו שייכים לקבוצות שיוך מסוימות מאוד, היא התבוננה בהם כאנשים שלמים מעבר לסטיגמות החברתיות שממסגרות ומצמצמות אותם, והצליחה אפילו לגרום לי לחוש חמלה כלפי גדליה בשעה שהוא שרף את שלט הפרסומת עם הדוגמנית.

עם זאת בתחילת העונה השנייה התחלתי לשים לב לאופן שבו הקשיים של כמעט כל אחת מהדמויות עם חלק ממאפייני קבוצת השיוך שלה, או עם נגזרות של אותם מאפיינים, מנתבים את עלילת אותה הדמות.

כך אפילו לייזר שקשה לצפות שיהיו לו קשיים בשל השתייכותו למגזר החרדי, שכן בשל מוצאו, עושרו וחוכמתו הוא נחשב לאחד היותר פריווילגים במגזר, מגלה העונה שגם לפריווילגיות יש חסרונות, כשהוא מתאהב בגרושה עם ילד, המבוגרת ממנו בכעשר שנים. לחיות איתה ללא נישואים הוא אינו מסוגל בשל אמונתו הדתית וחינוכו, ולהינשא לה הוא אינו יכול בחברה בה הוא נמצא, לא בלי לאבד כנראה את ירושתו ולפגוע במעמדו ובמעמד ילדיו בקהילה. נכון שהבעיה שלו התחילה כביכול מכך שהוא התאהב במפגש מקרי, ולא בדרך המקובלת במגזר של מפגשי שידוך, אבל מכיוון שאפשר לסדר מפגשי שידוך גם אחרי ההתאהבות, נראה שהדבר היחידי שהיה יכול לעזור לו לחיות עם אהובת לבו, ולהישאר במגזר, הוא להפוך להיות קצת פחות פריווילגי, כפי שאפשר לראות בסיפור של מאיר חברו.

מאיר נחשב מאוד לא פריווילגי בחברה החרדית, כבן לעדות המזרח הוא נמצא מראש בעמדת נחיתות במגזר, אך במקרה שלו אין לו גם תכונות אחרות שיפצו על כך, הוא אינו תלמיד חכם גדול, וגם לא מקושר משפחתית פוליטית כמו אבינועם. הנחיתות המעמדית שלו מונעת ממנו להיחשב שידוך ראוי לרותי בחירת ליבו, שמגיעה ממשפחה אשכנזית, מיוחסת ועשירה. למזלו של מאיר ולחוסר מזלה של רותי, היא מאבדת את ידה בתאונת סקי, ופתאום הזיווג שלהם נהפך אפשרי מבחינה חברתית, למעט העובדה שמאיר מתקשה להשלים עם התנאי של משפחתה שיוותר על שם משפחתו המזרחי. ההסכמה על תנאי של הוריה לנישואיהם כאילו צועקת באוזניו "אנחנו מתפשרים עליך עכשיו כי הבת שלנו כבר נחשבת פגומה", וכמי שברח משדכן ששידך לו "בעלת מום" אחרת בעונה הראשונה, מפני שהרגיש את העלבון המעמדי כבר אז, העובדה שהוא אוהב את רותי (או סבור שהוא אוהב אותה) לא מצליחה להאפיל על הידיעה שלו שבני משפחתה עדיין רואים בו סוג ב'. שלא כמו שלומי זקס השדכן שיודע להשלים היטב עם הראייה של חלק מהעולם החרדי את בני עדות המזרח כנחותים ולהתכחש למוצאו, מאיר לא מצליח בכך, במיוחד כשהוא רואה את האופן שבו אביו נפגע מהמהלך, ומרגיש שאנשים ראויים ממנו לא היו מוכנים להקרבה שהוא הקריב.

אם העלילות של מאיר ולייזר העונה מונעות מהאופן שבו בנויה החברה החרדית, הרי שהבעיה העיקרית של אבינועם עם החברה החרדית העונה, היא לא המבנה שלה, אלא חלק מהסטיגמות שמיוחסת לחרדים בגלל חלק מחבריה, למרות שיש סטיגמות אחרות שאין לו בעיה איתן כלל. אין לו  שום בעיה שיחשבו עליו כעל תלמיד חכם או שיאמינו בטענה שכלומד גמרא, הוא מסוגל להצליח להיכנס בקלי קלות לעולם ההיי טק כי מי שלומד גמרא מסוגל להתמודד עם כל חומר לימוד גם אם זה לא נכון בכלל, אבל מאוד חשוב לו שייראו אותו כאדם שלם, איש העולם הגדול, ולא כחרדי שצר עולמו, ומעוניין רק להחזיר חילוניים בתשובה, אם כי באופן אירוני אין לו אישית כל בעיה לשפוט באופן סטיגמטי , כזה שהוא לא היה רוצה להישפט בו, את הבנות החרדיות המוצעות לו לשידוך.

המוסר הכפול הזה שלו, וצדדים אנוכיים אחרים באופיו גרמו לכך שדמותו מעולם לא הייתה הדמות החביבה עלי בסדרה, ובכל זאת הצלחתי העונה להזדהות מאוד עם הרצון שלו לנפץ את סטיגמת החרדי שכל מעייניו בכפייה דתית, אפילו אם בסתר ליבו הראו שהוא כן חולם להצליח לקרב את החילונים אל הדת, והיו לא מעט פעמים בהן הרגשתי את כאבו על הרושם הלא נכון שהוא עלול ליצור כשהוא נאלץ בלחץ חבריו לבקש משכניהם החילונים להצטרף למניין, או להרחיק את אימוני היוגה שלהם שנעשים בלבוש לא הכי צנוע מאזור הישיבה, וליבי ממש התכווץ עבורו באותה סצנה בה אחרי שהוא כבר הצליח לקבץ את שכניו החילונים במסגרת אירוע משותף של פיוס, כולם יכלו לשמוע ברדיו את אביו חבר הכנסת מדבר על כך שהישיבה שבנו הקים במרחב החילוני זו בסך הכול מזימה מחוכמת של בנו להשתלט על המרחב החילוני מבפנים ב"דרכי נועם".

מכיוון שהאמנתי לו והזדהיתי איתו, ממש כאב לי כשבפרק "ימי הפורים" הסדרה דרדרה את דמותו למקום שבו הוא משכנע את גדליה להצטרף אליו ושניהם משליכים נפצים לחדר בו נערכת מסיבת פורים של שכניהם החילונים.

זה כאב לי לראות את אבינועם וגדליה מבצעים את המעשה הזה הן מבחינת אופי הסדרה, כי הרגשתי שלא ממש בא לי להבין אנשים שמתנהגים ככה, גם אם הם שיכורים בשעת מעשה, וזה הורס לי את האווירה הכיפית הכללית ששרתה על הסדרה בעונתה הראשונה ובפרקים הראשונים של העונה.

אבל גם כאב לי במיוחד כי הרגשתי שהפעולה הזו של אבינועם גם חותרת תחת התפיסה שכבר הזכרתי ואמרתי שאני נוטה להאמין לה, התפיסה שאומרת שאם  נבין שבקבוצות שונות משלנו יש אנשים ממש כמונו, זה אמור להוריד את מפלס השנאה. גדליה אולי לא הכיר וגם לא ממש רצה להכיר אישית את חברי הישיבה החילונית והייתי יכולה להבין איך בעיניו גם לא יהיה הבדל גדול בין שרפת שלט החוצות בעונה הקודמת להשלכת נפץ לתוך חדר שיש בו אנשים שהוא רואה בהם סכנה לכל מה שהוא רוצה להאמין בו העונה, אבל מכיוון שאבינועם הכיר אותם וראה בהם חברים, היה לי עוד יותר קשה לקבל את העובדה שגם אחרי ההיכרות הזו, הוא היה מסוגל לסכן אותם כך. מה שגרם לי לתהות מה הסדרה מנסה לומר לנו במהלך הזה של אבינועם? האם המסר הוא שלא משנה מה בסופו של דבר כמו שחושב ג'ון לנון בשירו הדת היא גורם מפלג, והמשתייכים לקבוצה דתית תמיד ימנעו את האפשרות לחיות בשלום עם השונים מהם?

מותר כמובן לסדרה להביע גם את המסר הזה אם היא חפצה בכך, אבל אחרי שהקדשתי לנושא עוד קצת מחשבה, ולקחתי בחשבון את העיסוק של הסדרה במורכבות של קבוצת השיוך החרדית, ואת האופן שבו הסתיימה העונה, הגעתי למסקנה שהמסר הוא קצת יותר מורכב מזה.

 כדי להבין מה המסר שהגיע אליי, צריך לחזור קצת לסיפור קמצא ובר קמצא ולגרסה המודרנית שלו שהסדרה הציגה בפרק 13, הפרק שקדם לפרק "ימי הפורים".

כידוע על פי חז"ל הסיבה העיקרית לחורבן בית שני היא שנאת חינם, ואחת מאגדות החורבן המפורסמות ביותר בנושא היא זו על קמצא ובר קמצא

אגדת החורבן הזו מורכבת משני חלקים, בחלקה הראשון והידוע יותר מופיע הסיפור על משרת של אדון עשיר, שהזמין בטעות למסיבה של אדונו את בר קמצא, שונאו של אדונו, במקום את קמצא, אוהבו. בר קמצא חשב שמארגן המסיבה הזמין אותו כאות התפייסות, והחליט להגיע כמחווה של רצון טוב, אך כשבעל הבית ראה אותו אוכל במסיבה הוא גירש אותו מהסעודה בבושת פנים למרות כל תחנוניו, ולמרות נכונותו לשלם אפילו את הוצאות המסיבה כולה ובלבד שלא יהיה מבויש. 

בר קמצא, שזעמו התלקח גם מכך שגורש וגם מכך שאף אחד מכל חכמי הדור שהיו מסובים באירוע לא יצא להגנתו, החליט לנקום, והלשין לקיסר שהיהודים מרדו בו, וכאן מגיע החלק הפחות מוכר ומסופר, שבו, כדי להוכיח את טענתו בדבר המרד, בר קמצא הציע לקיסר לשלוח ליהודים קורבן במטרה להראות לו שהם מסרבים להקריבו. בר קמצא הוביל את הקורבן שהקיסר נתן לו לבית המקדש והטיל בו מום קטן כזה שלא יורגש בעיני הרומאים, אך יהיה מספיק כדי לפסול אותו מלהיות מוקרב בבית המקדש. על פי האגדה חכמי אותה התקופה חשבו אולי כן להקריב את השי מהקיסר מפני שלום המלכות ורבי זכריה בן אבקולס אמר להם שהדבר אסור הלכתית, ואם יתירו במקרה הזה יחשבו שיש היתר להקריב בעלי מומים על המזבח, וכשהציעו לו להרוג את בר קמצא כדי שלא ילשין, הורה להם רבי זכריה שלא להורגו כדי שלא יחשבו בני הדורות הבאים שמי שמביא קורבנות בעלי מומים דינו מיתה.

אם נבחן את האגדה נראה כי החלק הראשון מאשים בחורבן את האופי האנושי, כשהרגשות האישיים השליליים מובילים את התנהגות גיבורי הסיפור ובראשם הנוקשות הרגשית של בעל הסעודה שסירב להתפייס, ובר קמצא שנתן לעלבונו להכתיב את מעשיו, ואילו חלקה השני של האגדה מאשים בחורבן את הנוקשות ההלכתית, שלמרות שיש כאן מצב שיכול להיות פיקוח נפש של עם שלם, רבי זכריה לא מוכן לזוז מילימטר מההלכה כפי שהוא מבין אותה.

באותה משנה בה מובאת האגדה לא נאמר איזה חלק שלה משמעותי יותר לחורבן, זה של הנוקשות הרגשית שבאה לידי ביטוי בסיפור הגירוש מהסעודה או זה של הנוקשות ההלכתית שבאה לידי ביטוי בתיאור ההתלבטות בבית המקדש. אולם האמירה שהשתרשה במהלך הדורות שבגלל שנאת חינם חרבה ירושלים מעוררת את הרושם שעל פי דעת חז"ל החלק של סיפור הגירוש מהסעודה הוא החלק הנושא באשמת החורבן ולא החלק של רבי זכריה, אם כי יש לא מעט הסוברים כי במציאות הייתה זו הקיצוניות הדתית של אותה תקופה שמרומזת בחלקה השני של האגדה, שגרמה לחורבן ולא סיפורי עלבון מדומים. ושחז"ל מסיבות מובנות העדיפו להאשים את התכונות האנושיות השליליות ולא את הדת בחורבן.

הגרסה המודרנית של האגדה שהופיעה בפרק 13 של העונה השנייה בסדרה "שבאבניקים" ממשיכה את הקו של חז"ל  בהטלת האשמה על תכונות האופי הבעייתיות האנושיות במיוחד כשהיא מספקת ורסיה עכשווית רק לחלקה הראשון של האגדה.

בגרסה של השבאבניקים קשת רוזנבלום, חברת הישיבה החילונית, מוצבת בתפקיד בעל הסעודה, זו שמזמינה את כולם אליה לתערוכה מציוריה. טפירו, חבר ישיבת  חברון החדשה הוא זה שמוצב בתפקיד בר קמצא, זה שלו מחלוקת קשה עם בעלת התערוכה, ושהוזמן לתערוכה בטעות, וכשהוא מגורש מהתערוכה בבושת פנים הוא מחליט להלשין למשטרה (בתפקיד השלטון הזר) על גידול המריחואנה של קידן מהישיבה החילונית.

מה שהסדרה עושה וחסר באגדת החורבן הוא הבאת תיאור הולדת העוינות בין בעל הסעודה לבר קמצא, כלומר בין קשת בעלת התערוכה, לטפירו המוזמן אליה בטעות. למרות שטפירו וקשת שייכים לקבוצות שיוך שונות ולא ידידותיות במיוחד, נקודת המוצא שלהם בפרק דווקא מעוררת אופטימיות, הם יודעים לשים בצד את ההבדלים ביניהם ולהתרכז במה שמאחד אותם, הערכתם לחומר עישון טוב. אולם האידיליה לא מאריכה ימים, טפירו הוא זה הנעלב ראשון מקשת, והוא נעלב לא בגלל שהיא אמרה לו משהו בכוונה להעליב אותו, אלא בגלל רגשי הנחיתות שלו. טפירו אינו תלמיד חכם גדול, ולא קל לו לסיים מסכתות, כך שכאשר הוא מסיים את מסכת תענית, הוא מחליט לחגוג בגדול אפילו שהמסכת הזו נחשבת מסכת קלה. כשהוא מזמין את קשת לחגיגה היא מספרת לו שגם היא למדה את המסכת הזו, ואחר כך מוסיפה ואומרת שכך עשתה גם אחייניתה הצעירה. קשת רצתה בדבריה לתת לטפירו את ההרגשה שהיא קרובה לעולמו, אבל רק הצליחה להדגיש עד כמה היא רחוקה ממנו, כי לא רק שהיא לא יכלה לתאר לעצמה שיכולת הלימוד שלו היא נקודה רגישה עבורו, היא גם לא ממש מודעת עד כמה עבור בחורי ישיבה מסוימים שחושבים שנשים לא אמורות ללמוד גמרא כי דעתן קלה, יש באמירה שלה על הלימוד שלה את אותה מסכת, הקטנה של ההישג שלו, אבל העובדה שהאחיינית שלה גם היא סיימה את המסכת כבר נשמעת לו ממש כמו העלבון שהוא ספג קודם לכן מטראבלסי, חברו ללימוד, שמסכת תענית זו מסכת לילדים.

והנה המקום המעניין שבעוד שמבן קבוצת השיוך שלו הוא מסוגל לשמוע את העלבון ולהבליג, ולא לקצוף, ממישהי מקבוצת שיוך אחרת, אמירה שרק נשמעת לו כאילו באה להקטין אותו, למרות שלא הייתה בה שום כוונה כזו, פוגעת בו עד עמקי נשמתו באופן כזה שהוא פוצח במסע הכפשות של קשת ושל התערוכה שלה. מה שמעורר תסיסה בין חברי ישיבת חברון החדשה לחברי הישיבה החילונית.

אבינועם במאמצים רבים מצליח להשיג סוג של הפסקת אש בין הצדדים, ולכן כשטפירו מקבל בטעות פתק הזמנה לתערוכה שכתוב בו "בוא נשכח מהכול", הוא בטוח שקשת רוצה להתפייס אתו ומחליט להיענות להזמנה על מנת להראות לקשת שהוא מכבד אותה מספיק כדי לשים בצד את חוסר הנוחות הדתית שלו מהתערוכה, אחרי הכול, מה לא עושים בשביל השלום? אבל אז הוא סופג השפלה אמיתית מקשת, שלא הבינה על מה יצא קצפו של טפירו מלכתחילה, ונפגעה עד עמקי נשמתה ממסע ההשמצות שלו נגדה. היא אינה יכולה לסבול את הנוכחות של טפירו בתערוכה, ומסלקת אותו. 

למרות שבניגוד לאגדת החורבן המקורית, כאן חבריה של קשת כן ניסו לשכנע אותה להרשות לו להישאר. את עלבון הגירוש מהתערוכה טפירו ממש כמו בר קמצא בשעתו כבר לא יכול לסבול והוא בתגובה הולך ומלשין למשטרה על גידול החשיש שמתנהל בישיבה החילונית, והעוינות בין אנשי הישיבה החילונית לתלמידי חברון החדשה עולה מדרגה.

אם נתמצת את מה שעולה מהגרסה המודרנית של השבאבניקים לסיפור קמצא ובר קמצא, אפשר לומר שיותר מכל תכונת אופי אנושית בעייתית הסדרה מאשימה בחוסר היכולת לקיים חיי שלום את תחושת העלבון. כאשר האדם נותן לעלבון להניע אותו הוא מביא לפילוג ולהרס. וכשחושבים על זה הדבר גם מסביר את התנהגותם של אבינועם וגדליה בפרק שאחרי, כל אחד מהם אף הוא פעל מתחושת העלבון שלו.

גדליה, שקבוצת השיוך הבעייתית שלו היא אנשים באופן כללי, לא יודע ממש איך לשאת חן בעיני הזולת ואיך להתנהג באופן נורמלי וטבעי עם אחרים, יחד עם זאת הוא מאוד מאוד מעוניין בכך שיכבדו אותו. העולם הדתי החרדי מספק לו מסגרת בה היצמדות לכתוב ולספרים (המרחב הבטוח שלו) יכולה להשיג לו את הכבוד שהוא כל כך צמא לו. גדליה שלא היה איכפת לו מלכתחילה שדבורה ארוסתו תעשה קריאת מגילה לנשים בערב פורים, כי הוא מודע לכך שהדבר מותר הלכתית, מתחיל להרגיש פגוע כשהוא מבין מההקנטות של טפירו וטרבלסי שערכו יורד בעיניהם מפני שארוסתו מזלזלת בו כביכול ולא באה לשמוע אותו קורא את המגילה. תחושת העלבון שלו מההצקות של תלמידיו על כך שהוא לא מספיק גבר ולכן ארוסתו לא מכבדת אותו, מגיעה לשיאה ביום הפורים, עד שהיא גורמת לו לעזוב קריאת מגילה באמצע (צעד שהיה לי קשה להאמין שאדם כלשהו שההלכה כל כך חשובה לו ויודע שאסור לפספס אפילו מילה יבצע, ותהיתי עד כמה הצעד הזה נאמן לדמות) ולהרוס גם את קריאת המגילה לנשים של דבורה, ולבטל את אירוסיהם. בלהט הוויכוח ביניהם, הוא אפילו מוכן לטעון שההקלטה, שהיא הביאה לו מדברי הרב עובדיה יוסף שמתיר הלכתית את קריאת המגילה לא קיימת. 

גם אבינועם היה שרוי בעלבון בערב פורים, עלבון מכך שהוא לא נחשב חרדי מספיק בעיני חברי הישיבה החילונית, והם לא ראו אותו כראוי לקרוא עבורם את המגילה בערב פורים. כבר ראינו בפרקים שלפני עד כמה אבינועם רגיש לאופן שבו הוא נתפס כחרדי בעיניי החילונים, ואיך הוא כל הזמן דאג שלא יראו אותו כחרדי מדי, כזה שרוצה להחזיר את כולם בתשובה ולכפות עליהם את הדת, ופתאום הוא מגלה שהרושם שהוא ביקש ליצור הצליח יותר מדי, הם אכן לא ראו אותו כחרדי מדי, הם פשוט לא ראו אותו כחרדי מספיק, שזו ראייה שהוא היה מוכן לספוג ואולי רגיל לה ממוריו המחמירים שבחרה החרדית, אבל הוא לא ציפה לה מחבריו החילונים, והעובדה שהם לא תפסו אותו כחרדי "אמיתי" פגעה בו עד עמקי נשמתו.

כך, למרות שלא אהבתי את ההחלטה התסריטאית לתת לאבינועם לזרוק את הנפץ, כי היא פגמה לי בדמותו, הגעתי בדיעבד למסקנה שהאמירה של הסדרה דרכו הייתה שאל תחשבו שאלה רק אנשים קיצונים כמו טפירו, שלא מחזיקים באידאל של שלום בין קבוצות, שיכולים להבעיר אש בשעת עלבון, אלא שכל אדם שמונע מעלבון מסוגל לכך, אפילו אנשים כמו אבינועם שנראים שהשלום בראש מעייניהם, אין לדעת מה הם מסוגלים לעשות אם יפגעו בציפור נפשם, ויעליבו אותם במקום שבו זה הכי כואב להם.

ובעצם בפרקים האלה הצלחתי להבין כי למרות שהאמנתי ואני עדיין מאמינה, שזה טוב להכיר קבוצות שיוך שונות כדי להוריד את מפלס השנאה, ולראות שגם בצד השני יש בני אדם ממש כמונו, לפעמים דווקא בגלל שיש בצד השני בני אדם ממש כמונו שרגישים לעלבונות, יכולים להיווצר מהמפגשים הללו גם פגיעות ועלבונות חדשים, והשלום הוא דבר מאוד לא פשוט להשגה.

נראה אם כך שממש כמו שחז"ל חשבו שתכונות האופי האנושי הבעייתיות הן שהביאו לחורבן, ולא הקיצוניות הדתית, כך גם בסדרה שבאבניקים נוטים להאשים יותר בחוסר השלום בסדרה בין החרדים לחילונים את האופי האנושי, ולא את ערכי הדת, רושם המתגבר מכך שהכעס שמניע את מעשיהם של אבינועם וגדליה לא נובע מקנאותם להלכה, אלא מהפגיעה האישית שלהם. רושם המתחזק עוד יותר מדברי הרב בלוך לאבינועם על כך שיש במעשיו חילול ה', לעומת חברים אחרים בקבוצת השיוך של אבינועם שמשבחים את מעשיו, והופכים את העלבון קרדום לחפור בו.  אחרי הכול, למרות שכולם שייכים לאותה קבוצת שיוך דתית, הרב בלוך הוא היחיד ביניהם בעל סמכות דתית הלכתית.

אולם כמו שיש הרואים בבחירת חז"ל לשים דגש על שנאת החינם ולא על הקיצוניות הדתית, חוסר אובייקטיביות, כך ניתן היה גם לטעון שכיוון שיוצר הסדרה שבאבניקים,  אלירן מלכה, הוא דתי, גם הוא אינו חסר פניות, ולכן גם שימת הדגש שלו על העלבון, דהיינו על תכונת האופי האנושי, כגורם העיקרי לחוסר השלום, אינה בהכרח אובייקטיבית. גם אם הוא אינו עיוור להתנהגויות פגומות שנובעות מקבוצת השיוך הדתית, בכל זאת אין לו אינטרס להאשים את הדת בכך שהיא זו היוצרת מציאות מפלגת. ואם יוצר הסדרה אינו אובייקטיבי בבחירה שלו בין הבעייתיות של האופי האנושי לבין הבעייתיות של הערכים החברתיים, אולי אחרי הכול עדיין צודק ג'ון לנון בשירו שבלעדי הגורמים המפלגים (שאכן קשה לדמיין את העולם בלעדיהם) לא היו מתעוררים באנשים רגשות שליליים המביאים למריבות והרס.

כשתהיתי ביני לבין עצמי עד כמה מוצדקת ההתעלמות של ג'ון לנון בשירו מתפקיד האגו האנושי במחלוקות ושימת הדגש בשירו על הגורמים המפלגים החיצוניים, נזכרתי בהלך הרוח שהשתקף מדברי אבינועם וגדליה דקות מספר לפני שהטילו את הנפץ לחדר המסיבה, על פיו בגלל קיומם של המודרניים הם הגיעו למצבם העגום, והבנתי פתאום מהי בעיניי נקודת החולשה של קו המחשבה של ג'ון לנון בשירו.

ג'ון לנון חושב שאם לא יהיו דת, ארצות, רכוש ועוד כל מיני דברים שמביאים להתנהגות שלילית, לא תהיה התנהגות אנושית שלילית כי לא יהיה בה צורך, אבל האם זה לא בעצם נורא קל להניח שאם כל העולם היה מסכים עם השקפת עולמך לגבי המבנה החברתי של העולם, אז ברור שלא יהיו מלחמות בעולם, כמו שזה נורא קל לאבינועם ולגדליה להניח שאם לא הייתה השקפת עולם מודרנית יותר משלהם בעולם, אז מצבם היה טוב יותר, כי כולם היו חושבים כמוהם?

נכון שבשירו של ג'ון לנון אין ניסיון של כפייה על האנשים להגיע לדעתו, אלא רק איזשהו חלום ערטילאי על כך שכל העולם בסוף יראה את האור כמוהו, בעוד שבזרמים מסוימים של הדתות השונות, או במהלכים שונים אצל חלק מהמהפכנים בהיסטוריה אכן היה אלמנט של כפייה על חופש הדעה של האחרים, אבל לא משנה באיזו דרך רוצים לגרום לכולם להגיע לאותה השקפת עולם, הרעיון שכולם יהיו חלק מאותה השקפת עולם ויאמינו באותם ערכים בלי נבדלות וחלוקות פנימיות לקבוצות שיוך שונות, לא רק שהיא אינה ריאלית בעולמנו זה ומתעלמת מכך שאנשים בחרו לפלג את עצמם שוב ושוב לאורך ההיסטוריה לקבוצות שיוך אפילו על בסיס של מאפיינים פיזיים, שאין לגביהם שום בחירה כמו צבע עור. אלא שהיא גם אינה שאיפה אמיתית לחיי שלום, אלא היא בגדר "הכי קל זה נחמות".

"הכי קל זה נחמות" היא התשובה של דבורה לגדליה כשהוא אומר לה שהוא מפחד להתחתן איתה כי דעותיה שונות משלו, והוא חושב שחייהם יהיו מלאי מריבות, ואילו לנחמה הוא אינו מפחד להתארס, כי הוא יודע שהיא שמרנית כמוהו. באמירה "הכי קל זה נחמות" דבורה אומרת לגדליה שזה יכול להיות קל להתחתן עם מישהי כמו נחמה ששותפה להשקפת עולמך ולא מאתגרת אותה, אבל אהבה אמיתית, זה להתמודד עם דעות שונות, והיא למדה מהגמרא שהאידיאל זה לדעת לחיות ביחד למרות המחלוקת. המחלוקת, הדעות השונות הן הדבר שמאתגר את בני האדם ואמור לגרום להם לגדול כבני אדם, ואפשר לחיות עם המחלוקת ואפילו לגדול ממנה, כל עוד המחלוקת היא לשם שמיים, כלומר מונעת באמת מאמונה באידיאל ובדרך ולא מגיעה ממקום של אגו ומעלבונות.  

וזו בעיניי גם התשובה של השבאבניקים לשיר Imagine של ג'ון לנון, השאיפה לא צריכה להיות שלא יהיו שום מחלוקות ושום סיבות לריב ואז בני האדם יחיו בשלום ובאחווה, השאיפה היא שבני האדם ידעו להתמודד עם דעות ואמונות שונות משלהם ולחיות בשלום ואחווה למרות המחלוקות והדעות השונות.

אתם לא חייבים להסכים איתי:)

 

אולי יעניין אותך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *